Wij kunnen u de volgende (Nederlandse) media van harte aanraden:
  JackRussellNL2008cov
Titel: De Jack Russell terriër
ISBN 978-90-5821-001-2

Deel uit een serie identiek opgezette boekjes over een bepaald hondenras. Behandeld worden o.a. Oorsprong, Rasstandaard, Voor- en nadelen van het ras, Reu of teef, Pup of volwassen hond, Waar kopen, Op reis, Voeding, Verzorging, Opvoeding, Voortplanting, Parasieten, Gezondheid en ziekte enz. Het in een kleine letter gedrukte boekje is niet bedoeld als uitgebreid handboek, maar het biedt nuttige basisinformatie m.n. voor mensen die overwegen een hond aan te schaffen. Zij die al een hond hebben, wordt aangeraden dieper gravende literatuur als aanvulling aan te schaffen.
  overdieren
Jack Russell terriër
Auteur:Bolmans, Rob
ISBN:978-90-5821-612-0

Een uitgave die de (toekomstig) eigenaar uitgebreid van informatie voorzie. Het bevat veel kleurenfoto’s en illustraties bij uitleg van aandoeningen of het gestel van de hond. De auteur beschrijft naast de geschiedenis van dit ras en de rasstandaard uitgebreid de verzorging en gezondheid van de terriër. Er wordt veel aandacht besteed aan de opvoeding waarbij rekening wordt gehouden met de herkomst van de hond en het gedrag in de roedel. Er wordt een realistisch beeld van de hond geschetst en de auteur schuwt niet om aandachtsgebieden aan te geven. Door in te gaan op de voortplanting en de aanschaf en door af te sluiten met een lijst rasverenigingen is dit boek een goede voorbereiding voor mensen die overwegen een Jack Russell terriër aan te schaffen.
  Boneham
De Parson Russell & Jack Russellterriër
Boneham, Sheila Webster
ISBN: 978-90-483-0433-2

De Parson Jack Russell Terriër en de Jack Russell Terriër in een rasmonografie.. Het verschil tussen beide types wordt helder uitgelegd. De meerwaarde van dit boek is dat de auteurs niet stoppen na de gebruikelijke informatie over opvoeding, training, voeding, gezondheid en activiteiten, maar in hun boek ook de ontstaansgeschiedenis van beide rassen behandelen. Hoewel dit boek oorspronkelijk in Amerika is uitgegeven, is daarvan in de tekst niets te merken, omdat deze goed is aangepast aan de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld als het om de hondensporten gaat.. Via het register kunnen alle onderwerpen snel worden gevonden. Dit nieuwe boek munt uit in compleetheid en up-to-date inzichten en informatie. Prettige schrijfstijl. - Ria Hörter

 
 
  DVD 2 Recente DVD,
Gemaakt in Duitsland, met Nederlandse vertaling


 
 dvd

Voor de door Dogtime gemaake dvd zijn opnames gemaakt bij enkele NVJRT-activiteiten.
Te koop bij de NVJRT