ECVO-oogonderzoek  

 

Bij een ECVO-oogonderzoek wordt de hond onderzocht op de aanwezigheid van een groot aantal erfelijke oogziekten. Het onderzoek verschaft dus geen informatie over de mogelijke aanleg, die de hond heeft om een oogziekte  te vererven.

 

Hoe gaat zo’n onderzoek in zijn werk?

U wordt door de oogspecialist verzocht een kopie van de stamboom van de hond op te sturen of mee te nemen. Bij pups wordt u verzocht het stamboomformulier (hiermee kunnen de stambomen worden aangevraagd) en een set chipstrips mee te nemen. Als eigenaar ondertekent u het onderzoeksformulier, waarmee aangegeven wordt om welke hond het gaat en dat de uitslag naar de rasvereniging gaat (alleen indien de rasvereniging hiervoor een convenant met de Raad van Beheer heeft). De ogen van de hond worden gedruppeld om de pupil te verwijden. Dat proces duurt 15-30 minuten. Voor sommige oogonderzoeken worden de ogen ook al voor het druppelen onderzocht (bijv. voor MPP-onderzoek). Van het druppelen van de ogen heeft de hond weinig tot geen hinder (soms kan de hond wat lichtschuw of misselijk worden). De oogspecialist kijkt met speciale apparatuur in de ogen van de hond en kan daarbij afwijkingen vaststellen.

 

De uitslag van het oogonderzoek

Mogelijke uitslagen:

Vrij:                                      

De hond vertoont op dit moment geen afwijkingen. De uitslag blijft voor fokdieren 12 maanden geldig.

 

Onbeslist:          

De hond vertoont zeer geringe afwijkingen, die bij een klinisch beeld kunnen passen, maar onvoldoende  specifiek zijn. Dit komt voor bij o.a. Retina Dysplasie.

 

Voorlopig niet vrij:         

De hond vertoont geringe afwijkingen, die passen in een klinisch beeld van een erfelijke oogziekte, maar het is niet helemaal duidelijk of de hond die ziekte ook werkelijk heeft.

Om die reden moet de hond na 6-12 maanden opnieuw gecontroleerd worden.Totdat bij een nieuw onderzoek duidelijk wordt of de hond vrij is van die erfelijke oogafwijking, mag er met de hond niet gefokt worden.

Voorzichtigheid is geboden met de ouders van de hond, want die kunnen natuurlijk drager zijn.

 

Niet vrij:                             

De hond vertoont de klinische symptomen van een erfelijk oogziekte.

Of er met zo’n hond gefokt kan worden ligt aan de ernst van de afwijking, het aantal honden van het betreffende ras, het beleid van de rasvereniging enz.

Soms wordt er op het formulier, in de daarvoor bestemde commentaarruimte, een opmerking geplaatst. Dat is o.a. het geval als er MPP iris-iris is vastgesteld.

Het betreft dan een klein draadje of stipje, dat een restant is van een vaatstelsel voor de lens, dat eigenlijk 4 weken na de geboorte van de hond hoort te verdwijnen.

Bij veel rassen is de vererving van dit verschijnsel “onder studie”. De betreffende hond wordt vrij gegeven van erfelijke oogafwijkingen.

Alleen in ernstige gevallen, waar het MPP iris-lens of MPP iris-cornea betreft, wordt het vakje MPP als “niet vrij” aangekruist.

 

Wat gebeurt er met de uitslagen? 

Het onderzoeksformulier bestaat uit een aantal kopieën. U krijgt zelf het witte formulier. De blauwe kopie is voor uw oogspecialist. Er is ook nog een geel formulier, dat vroeger naar de rasvereniging werd gestuurd, maar nu door de eigenaar zelf naar het secretariaat moet worden gestuurd.

 

Lijst ECVO-oogspecialisten

Een lijst met oogspecialisten van de ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) vindt u hier op of op de website van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland onder Fokkerij, gezondheid, gedrag en welzijn --- gezondheidsonderzoeken--- dierenartsen oogonderzoek. Indien het onderzoek in het buitenland wordt gedaan is het een vereiste dat de oogspecialist een zg. diplomat is of in ieder geval gemachtigd is (door opleiding en gebruik van de juiste ECVO onderzoeksformulieren) het onderzoek uit te voeren.


De uitslag is voor fokdieren 12 maanden geldig. Voor sommige afwijkingen is de (negatieve)uitslag blijvend (o.a. distichiasis,  Retina Dysplasie multifocaal). M.a.w.; als er distichiasis is geconstateerd blijft deze uitslag staan, ook bij volgende onderzoeken.

U kunt (bijv. indien u twijfelt aan de uitslag) uw hond ook nog laten onderzoeken door een ECVO-panel. De uitslag van dit panel-onderzoek is wel definitief. Tot er een panel-onderzoek is gedaan, blijft de meest negatieve uitslag staan. Ook van het panel-onderzoek vindt u op de website van de Raad van Beheer meer informatie.

Database uitslagen Raad van Beheer
Ecvo-website