Iedere Jack Russell liefhebber is welkom bij onze vereniging, ook indien uw Jack niet in het bezit is van een stamboom. Online aanmelden hier.

De kosten voor het lidmaatschap van de NVJRT bedragen:
Per 1 januari 2018:      

Betaalwijze  INCASSO   Factuur    
LID € 25,00 € 27,50    
GEZINSLID    € 10,00   € 12,50    
LID BUITENLAND € 30,00 *)      € 32,50 (factuur-IBAN)     *) Alleen Nederlandse bank  

IBAN: NL56 INGB 0009187531 BIC: INGBNL 2A

Nadat uw contributie is ontvangen, zal uw naam worden gepubliceerd in het Jack Russell Nieuws. Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen uw lidmaatschap zal uw naam definitief in het ledenbestand worden opgenomen.

Clubblad
Leden ontvangen het Jack Russell Nieuws, dat  is het blad voor de echte Jack Russell Terriër liefhebber, met daarin alle aankondigingen en verslagen van NVJRT-activiteiten, tentoonstellingsresultaten, nieuws voor fokkers en eigenaren en interessante wetenswaardigheden.


Aanmeldingsformulier_nieuw_lid_2018
Machtiging nieuw lid 2018 

Lees onze regels hier: Statuten en Huishoudelijk reglement