Besluiten van de laatste Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied van 20 juni j.l. Erg belangrijk is deze aanpassing:

Aanpassing art. VIII.1 KR (BWG: 10 mnd wordt 12 mnd) – het amendement van de VHB is aangenomen; waarmee bepaald is dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef een termijn van tenminste 12 maanden dient te zitten.

 Nb.

"Datum inwerkingtreding: 1 januari 2016 ( i.v.m. automatisering)" staat onder het voorstel dus wij gaan ervan uit dat dit nog steeds het geval is.

Meer nieuws RVB

Nieuwsbrieven Raad van Beheer

foto2